Prisar

Ut over det serverar me både to- rettar fr og tre- rettars middag, i tillegg til koldtbord og grillmeny.

Me tek i mot dagskurs på Løo, de vil få:

– Kaffi, te og frukt når de kjem, og som står framme heile dagen.
– Varmlunsj m/ dessert
– Kaffipausar
– Bruk av møterom med projektor.

De kan koma med eige ynskje, ta kontakt  og me vil  saman med kokken gje Dykk eit tilbod.