Prisar

Me tek i mot dagskurs på Løo  har me lunsjpakke frå kr. 350,- per person, men med ein minstepris på 6000 kr om de er få deltakarar.
Dette innkluderar:

– Kaffi, te og frukt når de kjem – står framme heile dagen.
– Varmlunsj m/ dessert
– Kaffipausar
– Bruk av møterom

Ut over det serverar me både to- rettar fr og tre- rettars middag, i tillegg til koldtbord og grillmeny.
De kan koma med eige ynskje, ta kontakt  og me vil  saman med kokken gje Dykk eit tilbod.