Leige av Løo

I frå 01.01.2021 er det endringar på Løo.

Lekven catering veret lagt ned frå nyttår, det er dei som har levert mat til Løo gjennom mange år. I samband med dette har  bestemt oss for å gjere endring i drifta av Løo. 

Me vil framover drive kun utleige av Løo. Du som leiger hjå oss vil då få tilgang til Løo, men må ordne mat og liknande sjølv, ein kan då bruke kva catering ein vil. Er det behov kan me hjelpe til med organisering av dette.

Ta kontakt ved spørsmål eller informasjon.

Telefon til Ingebjørg: 959 13 491