Nye og rare tider

Me har hatt nokre spesielle månader på Løo. Det har vore mykje mindre aktivitetar enn vanleg. Før coronanedsteninga kom har me vore i tenkeboks kva som skal skje på Løo framover, og me har kome fram til at drifta av Løo blir nok litt annleis enn før.

Me har allereie sagt opp skjenkeløyve på Løo og me har bestemt at Løo ikkje kjem til å sundagsmiddagar eller jolamat framover. Me vil ikkje ha matservering etter nyttår. Dersom de ynskjer å bruke Løo i framtida må Løo leigast av personar, og de må stå ansvarleg for det meste sjølv, men me vil sjølvsagt gjere vårt for å hjelpe til!

Me kan framleis ta i mot bestilling om det høver av grupper på Løo fram til nyttår, me tek i mot bestillingar på over 20 stk.


Ta konktakt om det er noko de lurar på.